Calibration Kits

 • RKI GX-3R / GX-3R Pro 81-GX3RCO Calibration Kit, 103L cyl CO 50 ppm / CH4 50% LEL / O2 12% in N2

  $340.00
 • RKI GX-3R / GX-3R Pro 81-GX3RCO-LV Calibration Kit, 34L cyl CO 50 ppm / CH4 50% LEL / O2 12% in N2

  $310.00
 • RKI GX-3R / GX-3R Pro 81-GX3RHSCO Calibration Kit, 58AL cyl H2S 25 ppm / CO 50 ppm / CH4 50% LEL / O2 12% in N2

  $410.00
 • 81-GX3RHSCO-116, Calibration Kit, GX-3R / GX-3R Pro

  RKI GX-3R / GX-3R Pro 81-GX3RHSCO-116 Calibration Kit, 116AL cyl H2S 25 ppm / CO 50 ppm / CH4 50% LEL / O2 12% in N2

  $540.00
 • RKI GX-3R / GX-3R Pro 81-GX3RHSCO-LV Calibration Kit, 34AL cyl H2S 25 ppm / CO 50 ppm / CH4 50% LEL / O2 12% in N2

  $415.00
 • RKI GX-3R Pro 81-PAA Calibration Kit, 58AL cyl H2S 25 ppm/ CO 50 ppm/ CH4 50% LEL / O2 12% in N2, 103L cyl 5,000 ppm CO2 in N2

  $560.00
 • RKI GX-3R Pro 81-PAA-LV Calibration Kit, 34AL cyl H2S 25 ppm/ CO 50 ppm/ CH4 50% LEL / O2 12% in N2, 34L cyl 5,000 ppm CO2 in N2

  $525.00
 • RKI GX-3R Pro 81-PAB Calibration Kit, 58AL cyl H2S 25 ppm/ CO 50 ppm/ CH4 50% LEL / O2 12% in N2, 103L cyl 2.5% vol CO2 in N2

  $560.00
 • RKI GX-3R Pro 81-PAB-LV Calibration Kit, 34AL cyl H2S 25 ppm/ CO 50 ppm/ CH4 50% LEL / O2 12% in N2, 34L cyl 2.5% vol CO2 in N2

  $520.00
 • RKI GX-3R Pro 81-PAC Calibration Kit, 58AL cyl SO2 5 ppm/ H2S 25 ppm/ CO 50 ppm/ CH4 50% LEL / O2 12% in N2

  $500.00

Showing all 10 results